Musiklivets kodeks

Musiklivets kodeks for lige adgang

Det er tid til fælles handling for mangfoldighed og for at alle kan opnå lige adgang til musiklivet. Musiklivet skal blive bedre til at inkludere alle talenter og grupper, så alle har mulighed for at udfolde deres fulde professionelle og kunstneriske potentiale.
Tilslut din organisationeller virksomhed

Hele musiklivet er inviteret

Vi har brug for, at hele musikkens værdikæde kommer i gang, hvis vi skal vende udviklingen. Derfor inviterer vi alle virksomheder og organisationer i det danske musikliv, store som små, til at tilslutte sig og vise opbakning til musiklivets kodeks for lige adgang.

Som tilsluttet til kodekset viser I jeres opbakning til at skabe forandring. I forpligter jeres organisation eller virksomhed til at arbejde med kodeksets seks principper internt og i jeres eksterne virke. Endelig forpligter I jer til at gøre jeres indsats målbar og rapportere på fremdrift og resultater.

Kort om de seks principper

De 6 principper
1

Bias-bevidste ledere og medarbejdere

I forpligter jer til at træne ledere og medarbejdere i at arbejde med og udfordre egne stereotyper og fordomme for at modvirke indgroede og begrænsende overbevisninger.

2

Bred repræsentation i gatekeeper-roller

I tilstræber bred repræsentation i de stillinger og beslutningslag, der fungerer som gatekeepers og udøver en særlig magt ift. bedømmelser, uddelinger, bookinger og ansættelser.

3

Rollemodeller og forbilleder

I forpligter jer til at arbejde med mangfoldige rollemodeller og forbilleder i jeres interne og eksterne virke.

4

En tryg og inkluderende kultur

I forpligter jer til at definere og udbrede en tryg og inkluderende kultur og et arbejdsmiljø, hvor ingen møder usaglig forskelsbehandling.

5

Professionalisering af organisationen eller virksomheden

I forpligter jer til at arbejde med at etablere, implementere og vedligeholde de nødvendige processer og retningslinjer for at styrke professionalisering af ledelseslag, processer, strukturer og drift.

6

Data og transparens

I forpligter jer til at gøre indsatsen målbar og til årligt at følge op på og kommunikere om aktiviteter og resultater for at sikre fremdrift og transparens.
Download kodeks

Aktivitetskatalog til inspiration

De seks principper i kodekset er et udtryk for en fælles ambition og forpligtelse. Aktivitetskataloget skal inspirere til at gøre arbejdet så konkret som muligt. Hvilke indsatser, der er relevante at implementere for den enkelte aktør, vil afhænge af størrelse, ambitionsniveau, målsætninger og modenhed i virksomheden/organisationen.

Men resultater kræver en systematisk indsats, og derfor bør hver enkelt aktør opstille en tydelig plan for indsatsen.

Download aktivitetskatalog