Om partnerskabet

Vi samarbejder for et bæredygtigt musikliv. Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling er startet i 2022 på initiativ af en gruppe virksomheder og organisationer fra det danske musikliv, der er gået sammen for i fællesskab at udbrede og udvikle løsninger på tværgående udfordringer, der står i vejen for et mere bæredygtigt musikliv.

Bliv partner

Partnerskabets styregruppe

Partnerskabets styregruppe består af repræsentanter fra partnerskabet.


Kodas administrerende direktør

Gorm Arildsen


Dansk Artist Forbunds forperson

Sara Indrio


Rektor for Rytmisk Musikkonservatorium

Henrik Sveidahl


Styregruppens rolle er at godkende planer, sikre fremdrift i leverancer og prioriteter, bidrage med input til møde-agendaer, acceptere nye partnere samt at godkende budgetter og finansiering.


Sekretariatet

Partnerskabets sekretariat er ansvarlig for at skabe fremdrift i indsatser og leverancer og levere det daglige arbejde i samspil med partnerkredsen og tredjeparter.

Sekretariatet er placeret hos Koda ved Amanda Viuf

sekretariat@musiklivetspartnerskab.dk