Nyhed

Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling satte bæredygtighed i rampelyset på SPOT+

10/05/2023

På årets SPOT+var der fokus  på bæredygtighed gennem inspirerende oplæg fra en række eksperter i branchen. Oplæggene blev faciliteret af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling, Grønnere Musik og Another Life i samarbejde med Promus.

Fredag formiddag på SPOT+, som er musikbranchekonference, lagde ud med at tage fat på et følsomt emne, nemlig mental sundhed og trivsel i musikbranchen. Med baggrund i en rystende statistik om, at musikere generelt har tre gange større risiko for at udvikle angst og depression end resten af befolkningen, fortalte Dr. George Musgrave om et nyt dansk studie initieret af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling. Sammen med den anerkendte musikforsker Sally Anne Gross vil de forsøge at forstå udfordringerne – og mulige løsninger – i en dansk kontekst. ”Danmark er verdenskendt for at være et af verdens lykkeligste lande, så hvordan påvirker det de danske skabende og udøvende musikeres mentale sundhed? Uanset hvad vi finder ud af, vil det være virkelig interessant”, fortalte Dr. George Musgrave på SPOT+.

Læs også:
Ny stor undersøgelse af mental sundhed og trivsel i den danske musikbranche søsættes i dag

Taler på spot+

Minoriteter i musikbranchen

Senere på dagen gav Alexander Engel fra initiativet Restages ekspertpanel, og medstifter af musikselskabet Affiliated, en spændende præsentation om repræsentation af minoriteter i musikbranchen. Engel fremhævede betydningen af mangfoldige rollemodeller og samarbejde med lokalområder for at sikre en mere inkluderende branche.

Musiklivets Kodeks for Lige Adgang blev endvidere præsenteret på konferencen af Above and Beyond Group. De berørte, hvordan man kommer i gang ved at tage et skridt – eller princip – ad gangen og turde tage chancer, begå fejl og tage fat der, hvor det gør ondt.

Hør mere om kodekset i praksis på netværksmøde fredag d. 12. maj. Skriv til sekretariat@musiklivetspartnerskab.dk ved interesse.

Taler for Musiklivets Partnerskab ved spot+

Grøn omstilling og social bæredygtighed

I løbet af eftermiddagen blev den grønne omstilling af musikbranchen udfoldet af Grønnere Musik, mens Another Life satte fokus på, hvordan social bæredygtighed og økonomisk bundlinje kan gå hånd i hånd.

Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling takker for en lærerig konference, som satte stort fokus på bæredygtighedsagendaen.

– Alle fotos af Line Svindt

FAKTA

SPOT+ er netværks- og konferencedelen af SPOT Festival for erhvervsfolk fra den danske og internationale musikbranche. SPOT+ er produceret af Promus og SPOT Festival og har til formål at facilitere et mødested for musikbranchens professionelle gennem en konference med seminarer, paneler, præsentationer, workshops og netværksmuligheder.