Tema

Mental sundhed og trivsel i musikken

Vi arbejder for at fremme mental sundhed og trivsel i musikken og for at sikre en sund branche, hvor alle kan trives.

Der er mange velbelyste udfordringer i forhold til de skabende og udøvende musikeres mentale sundhed og trivsel i musiklivet. Et udsnit af disse dækker bl.a. lange og skæve arbejdstider, manglende anerkendelse, stress relateret til økonomi og ideen om succes, misbrug af rusmidler, prekære arbejdsforhold og belastende kulturer i branchen, der kan påvirke trivsel, helbred og personlige relationer negativt.

Der er meget at tage fat på, både for den enkelte, for organisationer og for det politiske niveau.

Ny forskning skal bidrage til konkrete løsninger

En central udfordring for musiklivets organisationer og virksomheder er at identificere de indsatser, der er bedst egnede til at skabe de nødvendige strukturelle forandringer i branchen.

Med støtte fra Velliv Foreningen lancerede Musiklivets Partnerskab derfor i foråret 2023 en ambitiøs forskningsbaseret undersøgelse i fire dele med fokus på de danske skabende og udøvende musikeres (benævnes herefter musikere) mentale sundhed og trivsel.

Undersøgelsens fire dele:

Fase 1: Afdækning af omfanget af problemerne i forhold til mental sundhed og trivsel i branchen
Fase 2: Evaluering af effekten af eksisterende og anvendte indsatser i musiklivet
Fase 3: Analyse af ønsker og behov hos de danske musikere
Fase 4: Endelig rapport med konkrete anbefalinger til, hvad branchen skal gøre for at sikre en sund branche, hvor musikerne kan trives.

Frem mod marts 2024, hvor den endelige rapport udkommer, samles relevante aktører fra musikbranchen til workshops. Med afsæt i forskningen udvikles konkrete anbefalinger og nye ambitiøse initiativer, der kan løfte trivslen på tværs af branchen. Målet er langsigtede, bæredygtige løsninger, der gør en tydelig forskel for branche og musikere.

Studiet gennemføres af partnerskabet i samarbejde med Dr. George Musgrave, Dr. Sally Anne Gross, Dr. Daniel Carney, der er tilknyttet University of Westminster i England.

Download When Music Speaks: Part1 – Danish Music Creators’ Wellbeing and Mental Health

Du kan tilgå den fulde delrapport fra fase 1 her.
Download et sammendrag af rapporten her.

De øvrige delrapporter udgives som del af den endelige rapport, der lanceres i marts 2024.

Støtte fra Velliv Foreningen

Projektet har modtaget støtte fra Velliv Foreningen. Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer arbejdstrivsel og mental sundhed i arbejdslivet.