Tema

Lige adgang til musiklivet

Vi arbejder for at fremme lige adgang til musiklivet så alle kan få mulighed for at opnå deres fulde professionelle potentiale – både i skabende, udøvende og ledende roller, på og bag scenen.

Alle bør have retfærdige vilkår og lige adgang til de muligheder, som musiklivet kan tilbyde – både i den ikke-kommercielle og den kommercielle del af branchen. Vi har som branche både en forpligtelse til at sikre ligebehandling og til at forhindre diskrimination.

Større diversitet i talentmassen i musiklivet skal også fremme en mangfoldig musikkultur med spændvidde i genrer, faglighed, kultur og æstetik samt understøtte betingelserne for en innovativ og konkurrencedygtig branche. Det handler også om at udfordre status quo og skabe bedre muligheder for nytænkning og indtjening i branchen.

Hele musiklivet skal i gang

Vi har brug for, at hele musikkens værdikæde kommer i gang, hvis vi skal vende udviklingen – fra musikskole, til spillested til musikselskab. Derfor inviterer vi alle organisationer og virksomheder i det danske musikliv, store som små, til at tilslutte sig og vise opbakning til Musiklivets kodeks for lige adgang.

Som tilsluttet kodekset viser I opbakning til kodeksets seks principper. I forpligter jer samtidig til at arbejde for forandring internt i organisation og i jeres eksterne virke i musiklivet.

Læs mere om kodekset her