Tema

Lige adgang til musiklivet

Vi arbejder for at fremme lige adgang til musiklivet så alle får mulighed for at opnå deres fulde professionelle potentiale – både i skabende, udøvende og ledende roller, på og bag scenen.

Alle bør have retfærdige vilkår og lige adgang til de muligheder, som musiklivet kan tilbyde – både som skabere og udøvere af musik og i branchens virksomheder og organisationer. Vi har som branche både en forpligtelse til at sikre ligebehandling og til at forhindre diskrimination.

Men vi har også en mulighed for at skabe større værdi. Større diversitet i talentmassen i musiklivet skal også fremme en mangfoldig musikkultur med spændvidde i genrer, faglighed, kultur og æstetik samt understøtte betingelserne for en innovativ og konkurrencedygtig branche. Arbejdet handler også om at udfordre status quo og skabe bedre muligheder for nytænkning og indtjening i branchen.

Hele musiklivet skal i gang

Vi har brug for, at hele musikkens værdikæde kommer i gang, hvis vi skal vende udviklingen – fra musikskole, til spillested til musikselskab. Derfor inviterer vi alle organisationer og virksomheder i det danske musikliv, store som små, til at tilslutte sig og arbejde aktivt med Musiklivets kodeks for lige adgang og det understøttende aktivitetskatalog.

Ved tilslutning til kodekset viser I opbakning til de seks principper. I forpligter jer samtidig til at arbejde aktivt for positiv forandring internt i organisation og i jeres eksterne virke i musiklivet.

Læs mere om kodekset her