Nyhed

Nu er det tid til at rapportere på Lige Adgang

01/02/2024

Find nøgletallene frem og gør dig klar, for den 19. februar 2024 åbner vi for den årlige digitale rapportering på Musiklivets kodeks for lige adgang. Formålet er at opbygge en fælles brancherapport, der måler og benchmarker på branchens fremdrift i arbejdet med at skabe lige adgang.

Som tilsluttet partnerskabet, har alle partnere forpligtet sig til at rapportere på deres arbejde med at sikre lige adgang i branchen. Hvert år indsamler vi derfor data fra hver partner via en digital rapportering på deres fremdrift med at fremme kønsbalance og mangfoldighed. Formålet med at indsamle nøgletal og data er at opbygge en fælles rapport, der måler og benchmarker på branchens fremdrift i arbejdet med at skabe lige adgang.

Det er er første gang, vi rapporterer i partnerskabet, og derfor har vi fokus på at sikre en enkel, rapporteringsramme, hvor alle kan være med. De enkelte rapporteringer anonymiseres og samles til én samlet brancherapport. Ingen partnere vil fremgå direkte af data og det er alene partnerskabets videnspartner Diversity Factor, der behandler data.

Resultaterne fra den samlede rapport præsenteres på partnerskabets branchedag d. 22. april.
Læs mere her.

Kodeks for Lige Adgang revideres

Som del af processen revideres kodekset og aktivitetskataloget og fokus er her at forenkle.

Deadline og adgang

Periode: Skabelonen kan udfyldes i perioden 19. februar – 11. marts.

Digital platform: Alle partnere og interesserede brancheaktører modtager et direkte link til den digitale rapporteringsplatform samt en udførlig vejledning.

Forberedelse: Rapporteringsskabelonen kan downloades på forhånd, så data og svar kan forberedes offline.

Har du behov for hjælp til at udfylde skabelonen?

Kontakt sekretariat@musiklivetspartnerskab.dk. Afhængig af efterspørgsel afholder vi 1-2 online workshops i starten af marts, hvor vi gennemgår spørgsmål og svar.