Nyhed

Ny undersøgelse af mental sundhed i musiklivet: Hvad virker og hvad nu?

15/01/2023

En række skabende og udøvende kunstnere har de senere år stillet sig offentligt frem og fortalt om deres mistrivsel i musikbranchen. Velbelyste udfordringer dækker blandt andet atypiske og lange arbejdstider, indkomstrelaterede problematikker, udbredt brug af stoffer, angst, depression og stress. International forskning dokumenterer, at skabende og udøvende musikere er op til tre gange, så udsatte for angst- og depressionslidelser som den generelle befolkning.

For blive klogere på disse udfordringer i en dansk kontekst, og på hvordan musiklivet konkret kan arbejde med at forbedre den mentale sundhed i branchen, har Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling derfor sat en stor brancheundersøgelse i gang.

Undersøgelsen skal bidrage til, at den danske musikbranche finder ud af, hvad de næste skridt i arbejdet med at håndtere branchens fælles udfordringer med mental sundhed skal være, og samtidig svare på hvilke interventioner og løsninger, der kan levere de bedste resultater for kunstnerne i musikken.

Formålet med undersøgelsen er derfor at tilvejebringe:

  • Et solidt, repræsentativt datagrundlag, der skal belyse den mentale sundhed og trivsel blandt kunstnere i den danske musikbranche.
  • Den første kortlægning og evaluering af relevante evidensbaserede redskaber og metoder, der kan bruges til at styrke mental sundhed og til at forebygge mistrivsel specifikt i musikbranchen.
  • Konkrete anbefalinger og løsningsmodeller, der kan drive det sociale og kulturelle arbejde med mental sundhed og trivsel frem i musikbranchen.

Til at udføre undersøgelsen har Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling indgået et samarbejde med Westminster University i London og de to ledende forskere George Musgrave og Sally Anne Gross, der begge udover deres akademiske karrierer har en professionel baggrund fra musikbranchen. Undersøgelsen sættes i gang i februar 2023 og forventes afsluttet i januar 2024.