Temaer

FN’s 17 verdensmål sætter rammen for bæredygtig udvikling frem til 2030 både i Danmark og internationalt. Målene dækker både den sociale, økonomiske og miljømæssige dimension af bæredygtighed og deres indfrielse kræver, at alle aktører og alle brancher bidrager aktivt til løsningerne – også musiklivet.

Det er derfor tid til fælles handling i musiklivet, og til at skabe de løsninger, som én aktør ikke kan lykkes med alene.

Vi samarbejder på tværs af musikkens værdikæde for at opnå vores mål om et mere bæredygtigt musikliv gennem foreløbigt tre temaer:

Grønnere musik

TEMA 01

Grønnere musik

Vi arbejder for en grøn omstilling af det danske musikliv.

Læs mere
Musikliv

TEMA 02

Lige adgang til musiklivet

Vi arbejder for at fremme lige og retfærdig adgang til musiklivet for alle.
Læs mere
Mental sundhed

TEMA 03

Mental sundhed og trivsel i musikken

Vi arbejder for at fremme mental sundhed for skabende og udøvende kunstnere i musikken.
Læs mere