Nyhed

Partnerskabets forskningssamarbejde støttes af Velliv Foreningen

18/01/2024

Partnerskabet modtager generøs støtte fra Velliv Foreningen til arbejdet med at afdække udfordringer og finde løsninger, der kan styrke trivslen i musikbranchen.

Bevillingen fra Velliv Foreningen støtter vores forskningsprojekt om mental sundhed og trivsel kaldet ’When Music Speaks’, som gennemføres i samarbejde med forskere fra University of Westminster. Velliv Foreningen støtter specifikt projektets anden halvdel, hvor forskerne dels gennemfører dybdegående interviews med en bred vifte af interessenter og udøvende og skabende musikere i Danmark, og dels udvikler deres endelige anbefalinger og løsningsforslag til den danske musikbranche.

Resultaterne af forskningsundersøgelsen vil danne vidensgrundlag for den næste fase i projektet, hvor Musiklivets Partnerskab sammen med interesserede aktører vil facilitere udvikling af nye brancheløsninger, der kan skabe større trivsel i musikbranchen. Hertil vil resultaterne blive offentliggjort og formidlet bredt for at øge viden om problematikkerne og hvordan man kan skabe positiv forandring på området.

Læs mere om første del af undersøgelsen her

Om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen ejer pensionsselskabet Velliv. En del af foreningens overskud går til almennyttige projekter for mental sundhed i arbejdslivet. Midlerne kan søges af alle virksomheder, foreninger og organisationer. Velliv Foreningen har tre ansøgningsrunder årligt.